bunder advocaten

vastgoed, agrarisch recht en bestuursrecht
Een advocatenkantoor met de voeten in de klei. Het team bestaat uit specialisten, die toegankelijk zijn en met hun expertise en netwerk uw probleem zo gauw mogelijk helpen oplossen. Zij komen daarvoor graag bij u langs voor een goed gesprek.

Image

Adviseren en procederen over onder andere omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, erfdienstbaarheden en pachtzaken, dat is onze passie. Op scherpe en praktische wijze halen wij het recht voor onze cliënten. Zowel ondernemers als particulieren staan wij graag bij.

Neem contact op

Onze rechtsgebieden


Image
Rechtsgebied

Vastgoed

U kunt ons benaderen voor oplossingen bij problemen over koop en huur onroerend goed, erfdienstbaarheden, burenrecht en bijvoorbeeld omgevingsvergunningen.
Image
Rechtsgebied

Agrarisch recht

We bieden bijstand bij pachtgeschillen, maatschapsgeschillen, bestemmingsplannen, milieuvergunningen, fosfaatrechten en ruilverkaveling.
Image
Rechtsgebied

Bestuursrecht

Wij helpen u graag bij kwesties omtrent natuurvergunningen (SDE)subsidies, handhaving en bestuurlijke boetes, planschade en onteigening.

Onze klantenkring

Wij werken voor


De cliënten van Bunder Advocaten zijn divers; zo worden makelaars- en rentmeesterskantoren bijgestaan, gemeentes, maar ook ondernemers in het vastgoed. Daarnaast staat het team van Bunder Advocaten agrariërs bij in de breedste zin van het woord, zoals bij maatschapsgeschillen, omgevingsvergunningen of kwesties omtrent fosfaatrechten. Ook wordt vaak advies gegeven aan winkel- en horecabedrijven over diverse vergunningen en vastgoedrechtelijke zaken, zoals huur.

Ook staan we geregeld particulieren bij, bijvoorbeeld omtrent bouwvergunningen, burenrechtkwesties, onteigening of handhaving.


Image

Agrarische bedrijven

Image

Makelaarskantoren

Image

Projectontwikkelaars

Clients we work with

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image