Juridische quiz op de Agrarische Schouw

Fonny Krol-Postma Algemeen Leave a Comment

Op 28 september stonden we op de Agrarische Schouw; een agrarische vakbeurs – een openlucht tentoonstelling, speciaal voor landbouw. We hebben een ontzettend leuke dag gehad, met veel interessante gesprekken, met zowel oude als nieuwe bekenden.

Op deze dag hadden we ook een korte juridische quiz die kon worden ingevuld. We stelden de volgende vragen:

  1. Wanneer is de Wet verantwoorde groei Melkveehouderij in werking getreden?
  2. Wat diende er voor 15 juni 2023 te worden ingediend?
  3. Waar staat de afkorting Wnb voor?
  4. Hoeveel melkveehouders telde het CBS in Nederland in 2022?

De antwoorden zijn als volgt:
1. De Wet verantwoorde groei Melkveehouderij, ook wel de Wet grondgebonden groei melkveehouderij of kortweg ‘Melkveewet’ is van kracht geworden op 1 januari 2015. Bij de meeste melkveehouders is deze wijziging vooral bekend als de invoering van het fosfaatstelsel.

2. Voor 15 juni 2023 moest de Gecombineerde opgave worden ingediend. Dit gaat over: aanmelding voor de basispremie, de eco-regeling, extra betaling voor jonge landbouwers, het behoud zeldzame landbouwhuisdierrassen en de aanvraag voor de brede weersverzekering. Deze telling houdt ook de Landbouwtelling in. In de volksmond wordt de telling ook wel de ‘meitelling’ genoemd; wij hebben al deze benamingen goed gerekend.

3. De afkorting Wnb staat voor ‘Wet natuurbescherming’. Dit is de wet waar onder andere de stikstofregelgeving grotendeels in staat. Een groot deel van de Wnb komt voort uit Europese regelgeving.

4. In 2023 waren er 14,7 duizend bedrijven met melkvee zegt het CBS. Dat was, 3 procent minder ddan het jaar ervoor. Ten opzichte van 2018 is er sprake van een afname van 20%; best veel dus. 2021. Het gemiddelde aantal koeien per bedrijf is dan wel weer gestegen; in zes jaar van gemiddeld 94 melkkoeien naar 107 in 2022.

Veel deelnemers hadden de eerste drie vragen goed, dus de laatste vraag gold als een ‘shoot out vraag’. Er kon een bon voor restaurant ‘De Jouster Toer’ worden gewonnen. We nemen zo spoedig mogelijk contact op met de winnaar van deze dinercheque! We zien jullie graag volgend jaar weer op de Schouw.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *