Het team van Bunder Advocaten

Anne-Henk en Fonny werken al negen jaar samen. Humor en muziek is wat hen bindt, maar bovenal ook de juridische kwesties die met (bunders) grond te maken hebben. Of het nou gaat om civiel recht of bestuursrecht; samen kan het team van Bunder Advocaten u helpen. 


Image
Image

Anne-Henk van der Wal

Anne-Henk van der Wal volgde zijn studie rechten, hoofdrichting privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, welke studie hij in 1993 voltooide. Hierna was hij bij diverse gemeenten als jurist op de afdeling grondzaken werkzaam.

Vervolgens is hij 5 jaar verbonden geweest aan een, in agrarisch recht gespecialiseerd advocatenkantoor. Anne-Henk is in 1997 beëdigd als advocaat. In 1999 maakte hij de overstap naar Riedstra Tuinman Sleijfer Advocaten in Leeuwarden, welk kantoor in 2006 fuseerde met DeHaan Advocaten en Notarissen. Bij Riedstra Tuinman Sleijfer Advocaten/DeHaan Advocaten en Notarissen is Anne-Henk ruim 21 jaar werkzaam geweest, waarvan 15 jaar als partner.

Anne-Henk is gespecialiseerd in het Vastgoedrecht (o.a. koop/verkoop, burenrecht, huur, erfpacht, erfdienstbaarheden en het (ruimtelijk) bestuursecht). Hij rondde de Grotius specialisatieopleiding Vastgoed in 2008 met goed gevolg af.

Binnen het Vastgoedrecht houdt Anne-Henk zich voor een groot deel bezig met het agrarisch recht (pacht, erfpacht, erfdienstbaarheden (recht van weg of pad), maatschapsgeschillen en, fosfaatrechten (contractueel) ruilverkaveling/landinrichting).

Anne-Henk procedeert graag, echter niet voordat onderzocht is of een minnelijke oplossing nog mogelijk is.

Tot zijn klantenkring behoren:
gemeenten, makelaarskantoren, rentmeesterskantoren, vastgoedpartijen, agrarische bedrijven en winkelbedrijven.

Bestuurlijke ervaring deed Anne-Henk op als bestuurslid van IJshockeyclub Formido Flyers te Heerenveen.

Anne-Henk is nog actief in de volgende nevenfuncties:

• secretaris van “Lyts Klein Thialf” te Heerenveen
• voorzitter van de tuchtcommissie van IJshockeyclub “Flyers” te Heerenveen

Anne-Henk is lid van:

• Vereniging Van Agrarisch Recht Advocaten
• Vereniging Vastgoed Juristen

Anne-Henk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd:
- Agrarisch recht;
- Algemene praktijk, burgerlijk recht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Image

Fonny Krol-Postma

Fonny is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en het agrarisch recht. Fonny heeft ruime ervaring in zowel het procederen als het adviseren in diverse bestuursrechtelijke vraagstukken. Haar bijzondere belangstelling gaat daarbij uit naar het milieurecht, handhaving en agrarisch recht.

Fonny werkte namens DeHaan voornamelijk voor projectontwikkelaars, ondernemingen met milieurechtelijke problemen en agrarische ondernemers. Haar doel is op scherpe en praktische wijze het recht te halen voor cliënten. Hierbij is zij vriendelijk en duidelijk. Ze hecht veel waarde aan een goede relatie met cliënten en denkt graag mee met de ondernemer.

Fonny is advocaat sinds 2012 en studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2017 rondde ze de Grotius specialisatieopleiding Omgevingsrecht af.

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor bestuursrecht
  • Vereniging voor milieurecht
  • Vereniging voor agrarisch recht
  • Vereniging voor agrarisch recht advocaten

Fonny heeft verder verschillende bestuursfuncties binnen de volgende besturen:

  • Boerderijenstichting Fryslân, secretaris;
  • Keunstwurk, secretaris

Fonny heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd:
- Agrarisch recht;
- Omgevingsrecht, milieurecht, natuurbeschermingsrecht en ruimtelijk bestuursrecht.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Wilt u in een persoonlijk gesprek met Fonny meer informatie over een bestuursrechtelijk vraagstuk? Neemt u gerust contact met haar op.

Image

Lara van der Meer

Lara studeerde Juridische Bestuurskunde (cum laude) en deed daarna de master Nederlands recht, specialisatie Staats- en Bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte als adviseur openbare orde en veiligheid bij diverse gemeenten.

Per 1 mei 2023 is Lara in dienst getreden bij Bunder advocaten. Zij zal zich bij Bunder advocaten richten op vastgoedrecht (o.a. burenrecht, huur, erfpacht en erfdienstbaarheden) en bestuursrecht. Lara is op 25 augustus 2023 beëdigd tot advocaat.

Lara werkt graag aan praktisch oplossingen voor cliënten en haalt veel plezier uit de dynamiek en verscheidenheid van de werkzaamheden die hierbij komen kijken.

Lidmaatschappen

  • Jonge Balie Friesland
Werken vanuit een positieve houding
Het team van Bunder Advocaten gaat ervanuit dat niemand uiteindelijk graag wil procederen. Dit kost namelijk veel tijd, geld en negatieve energie. Een minnelijke oplossing verdient daarom vaak de voorkeur. Vanuit die positieve houding kijken Fonny en Anne-Henk dan eerst ook op alle mogelijke manieren of er wellicht nog een oplossing mogelijk is. Uiteraard staat daarbij het belang van hun cliënt voorop. Als het niet anders kan dan zetten de advocaten zich tot het uiterste in om via een procedure voor hun cliënt het onderste uit de kan te halen, zonder het lid op de neus te krijgen.
Image