Weiden van vee hoeft geen gevolgen voor stikstofuitstoot te hebben

Fonny Krol-Postma Algemeen Leave a Comment

Vandaag, woensdag 12 oktober deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak.

Er wordt geoordeeld dat het weiden van melkvee geen negatieve gevolgen heeft voor de natuur als je de toename van stikstofuitstoot kunt wegstrepen tegen de afname van stikstofuitstoot doordat er minder stalmest wordt uitgereden. Dit moet nog wel per geval worden beoordeeld, dus kan niet in algemene zin worden gesteld dat het weiden van vee altijd mag.

In de uitspraak gaat de Raad van State ook in op hoe de provincie deze manier van beoordelen kan meenemen bij het geven van een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming. Het weiden van melkvee wordt namelijk in dezelfde vergunning meegenomen als het houden van koeien in een stal.

De provincie moet bij de beoordeling wel bepalen of het weiland waar het melkvee staat eerder ook al mocht worden gebruikt om te bemesten. Daarvoor wordt gekeken naar het bestemmingsplan en de mogelijkheden die dit biedt om mest uit te rijden. Als het weiland de bestemming ‘agrarisch’ had is dit doorgaans het geval.

Lang was er onduidelijkheid over hoe om te gaan met koeien in de wei en de stikstof die hierdoor wordt veroorzaakt. Met deze uitspraak wordt duidelijkheid gegeven.

De uitspraak is hier te vinden: Uitspraak 202106903/1/R2 – Raad van State

Wil je graag meer weten over stikstof? Kom dan naar onze lezing op 16 november a.s.! Kijk voor meer informatie op: Lezing stikstof en onteigening | Bunder Advocaten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *