Milieueffectbeoordeling nodig voor Activiteitenbesluit en -regeling voor windparken

Fonny Krol-Postma Algemeen Leave a Comment

De Raad van State heeft vandaag een zeer relevante een tussenuitspraak gedaan in een zaak die gevoegd is behandeld met andere zaken. Dit betekent goed nieuws voor mijn cliƫnten die nabij een voorziene locatie voor een windpark wonen: er moet een milieubeoordeling worden gemaakt voor de algemene regels in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling of er moet een nadere onderbouwing worden gegeven van het huidige besluit, waarbij deze twee regelingen buiten beschouwing worden gelaten.

Het Europese Hof van Justitie deed eerder een uitspraak in de ‘Nevele kwestie’ waarin werd geoordeeld dat het ‘Belgische Activiteitenbesluit’ milieugevolgen heeft, omdat het regels geeft waarop besluiten over windparken worden gebaseerd. Door de milieueffecten daarvan niet in kaart te brengen, mis je een deel van de gevolgen. De Raad van State past dit Nevele arrest ook op de Nederlandse situatie toe, en met deze tussenuitspraak komt de Raad van State dan ook terug op de eerdere zogenaamde Battenoord uitspraak, waarin werd geoordeeld dat geen beoordeling van de milieueffecten noodzakelijk was

In een kwestie die ik namens cliƫnten behandel, speelt dit ook. Deze zaak is gevoegd behandeld met de kwestie over Delfzijl Zuid, waarover de tussenuitspraak gaat. We moeten dus nu afwachten of de gemeente ervoor kiest te wachten tot de MER voor het Activiteitenbesluit en de -regeling is afgerond, of dat ervoor gekozen wordt zelf een nadere onderbouwing te schrijven.

Natuurlijk is de vraag wat uit die milieubeoordeling komt, maar hiermee wordt (hopelijk) een stap gezet in de richting van bescherming van omwonenden van (toekomstige) windparken. In elk geval zal er nader onderzoek moeten worden gedaan.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State schreef hierover een persbericht en publiceerde ook een video:

https://www.linkedin.com/posts/raad-van-state_mr-rosa-uylenburg-licht-toe-waarom-europees-activity-6815915913670340608-VDSK

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *